Изказваме благодарност на нашите спонсори, без който нямаше как да предложим толкова ниска цена на билетите за участие.