Програмиране за кауза

Drupal е една от най-популярните системи за създаване на уеб решения, която намира широко приложение сред гражданските организации.

Фондация Друпал България ще подпомогне добра кауза, като организира създаването на сайт от доброволци по време на петия Друпал Камп София. Желаещите да предложат идея за такава кауза могат да го направят до 19.12.2016 на office (a) drupal.bg. Предложения могат да изпращат както организации, така и отделни граждани и неформални групи. Предложението следва да включва кратка информация за каузата, с която се кандидатства, целевата група и евентуалното техническо решение, което ще спомогне за нейното постигане, както и информация за обратна връзка.

Избраната кауза ще бъде обявена на  22.12.2016 на уеб страницата на събитието  http://www.drupalcamp.bg