Код спринт

Кога?

Започваме код спринта в неделя в 10:00 AM. Ще продължим до към 17:00 PM.

Какво?

Заданието е впроцес на подбор

Не съм професионален програмист, да дойда ли?

Да! Тук можете да научите. Ще видите как реално се случва разработването за Drupal. Това може да е първата Ви стъпка към новата професионална ориентация.