Стипендии

Пишете ни, ако желаете да участвате в кемпа, но поради финансови причини сте възпрепятствани. Фондация Друпал България ще предостави подкрепа под формата на безплатни билети и покриване на други разходи, ако е необходимо. Изпратете Вашата кандидатура на office@drupal.bg със следната данни: трите имена; информация за себе си, мотивационно писмо, Стипендиите могат да включват билет за събитието, пътни разходи, разходи за настаняване. Уточнете от какво се нуждаете и защо. Кандидатурите ще бъдат разгледани от борда на фондацията при спазване на конфиденциалност.